Halk Dansları

      Halk danslarının kökeni, tarih öncesi şaman ayinlerine ve dini ritüellere kadar uzanmaktadır.

Yörenin coğrafyasına ve kültür şartlarına göre farklılık göstermektedir. Ülkemizde halk danslarının içeriği savaşlardan, doğa olaylarından, aşktan ve günlük hayattan esinlenmektedir.

Halk dansı, ‘’Ait olduğu toplumun kültür değerini yansıtan ; bir olayı, sevinci, üzüntüyü ifade eden, müzikli (bir müzik aleti eşliğinde veya müzik aleti olmaksızın, el, ayak, gibi oganlarla tempo tutarak) olarak, tek kişi veya gruplar halinde icra edilen ölçülü ve düzenli hareketlerdir.

Halk dansları iki ayrı grupta toplanabilir: Dinsel ya da törensel amaçlı danslar ile eğlenmek amacıyla yapılan danslar.

Halktan ve halk geleneklerinden kaynaklanan dans türüdür. Günümüz danslarının pek çoğu eski halk danslarından türetilmiştir.

 İlkel toplumların dansları uzun bir süre özgünlüklerini korumuş, bazıları zamanla unutulmuş ya da birtakım değişikliklere uğramıştır