Hakkımızda

Misyonumuz

  • Kurumuza başvuran her sanatsevere idealleri, tercihleri ve yetenekleri doğrultusunda beceri kazandırmak için kaliteli bir eğitim vermek ve dansın bireyde ve toplumda profesyonelce algılanmasında katkıda bulunmak.
  • Bütünsel ve eleştirel düşünen ancak farklı değerleri kabul edebilen, mükemmellik arayışı içinde, sorumluluk sahibi, işbirlikçi ve katılımcı, ileri görüşlü, geleceği yorumlayan bir eğitim vererek standartüstü bireyler yetiştirmek ve bu hedef için gereken tüm olanak ve ortamları, öğrencilerimize sunmaktır.
  • Birlikte çalışabilmek, ortak amaçlar için ortak gayret göstermek, takım içinde işten birlikte hareket ederek çalışabilmek demektir. Sanatın, mantık ve kültürünü aşılamak ve bunu öğrencilerimizin daha sonra bulunacakları ortamlara taşımalarını sağlamak amacındayız.

Vizyonumuz

  • Sanatı uluslararası standartlarda algılayıp, Türk kültürüne özgü figür, sembol ve değerlerle harmanlamak, bunu bireylere kaliteli bir eğitimle sunmak ve sevdirmektir.
  • Eğitim anlayışımız; çağdaş, özgür düşünce yapısına ve sorgulayan bakış açısına, evrensel değerlere sahip, çevresine karşı duyarlı iletişimin önemini ve tekniklerini bilen, yaratıcılğını sanata dönüştürebilme kapasitesine sahip dansçılar yetiştirmektir.
  • Dans kültürü ile medeni bir insan olmanın getirdiği anlayış ve kültürüne sahip donanımlı bireylerin sanata, spora ve dans gibi aktivitelere yöneltilerek vizyon sahibi olmalarını sağlamaktır.